Diverse

Acte necesare inregistrarii nasterii

1.    Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip;
2.    Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
3.    Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
4.    Declaraţie de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care il dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii părinţi sunt cetăţeni străini mai sunt necesare următoarele documente:
–    Paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original ţi în fotocopie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
–    Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătorişi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate.
În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani mai sunt necesare următoarele documente:
–     Certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
–    Actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.
În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului de înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.
În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Înregistrarea naşterii se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, în baza declaraţiei verbale.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este:

1.     15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
2.       3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
3.     24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, dar decedat înăuntrul
termenului de 15 zile.;
4.  30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

Dacă declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră şi se va menţiona motivul întârzierii.

Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestora. mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close