Acte necesare pentru stabilirea resedintei

  • Actele de identitate ale solicitantului şi al celui care oferă reşedinţa
  • Formularul de viză de reşedinţă
  • Certificat de naştere – original şi copie
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie
  • Hotărâre judecătorească de divorţ rămasă definitivă – original şi copie
  • Actul prin care se face dovada deţinerii spaţiului locativ (contract de cumpărare sau contract de închiriere)
  • Livret militar
  • Taxa

Este necesară prezenţa proprietarilor spaţiului de locuit pentru acord scris.