Acte necesare schimbarea domiciliului

1. În spaţiul propriu:

– cerere tip pentru eliberarea cărţii de identitate;

– certificat de naştere, căsătorie (dacă este cazul) – copie şi original;

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă (dacă este cazul) – copie şi original;

– certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani – copie şi original;

– copiii între 14 şi 18 ani îşi vor face carte de identitate cu schimbarea domiciliului o dată cu părintele la care locuiesc statornic;

– actul prin care se face dovada deţinerii spaţiului locativ (contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere)

            – livretul militar (dacă este cazul)

– cartea de alegător (dacă este cazul) – original şi copie.

– contravaloarea cărţii de identitate şi timbru fiscal;

 

2. În spaţiul altei persoane

– cererea tip pentru eliberarea cărţii de identitate

– certificat de naştere, căsătorie (dacă este cazul) – copie şi original;

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă (dacă este cazul) – copie şi original;

– certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani – copie şi original;

– copiii între 14 şi 18 ani îşi vor face carte de identitate cu schimbarea domiciliului o dată cu părintele la care locuiesc statornic;

– actul prin care se face dovada deţinerii spaţiului locativ (contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere);

– declaraţie de primire în spaţiu dată de unul dintre proprietari în faţa lucrătorului de evidenţă;

livretul militar (dacă este cazul)

– cartea de alegător (dacă este cazul) – original şi copie.

– contravaloarea cărţii de identitate şi timbru fiscal;