Înregistrarea copilului la Oficiul de stare civilă la Primărie

Pentru înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă este necesară obţinerea certificatului medical constatator al naşterii copilului. Depunerea actelor se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea. Termenul legal de declarare a copilului este de 14 zile după care întârzierea este sancționată cu o amendă. In cazul unor situaţii speciale (probleme sociale sau medicale) primarul poate dispune scutirea de plata amenzii.

  • Dacă mama este căsătorită pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului sunt necesare următoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de căsătorie în original şi certificatul medical constatator al naşterii copilului .
  • Dacă mama este necăsătorită şi singură pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului este nevoie de următoarele acte: actul de identitate al mamei copilului şi certificatul medical constatator al naşterii copilului.
  • Dacă mama este necăsătorită iar copilul este rezultatul unei relaţii de concubinaj iar tatăl copilului doreşte să-şi recunoască paternitatea, pentru obţinerea certificatului de naştere este nevoie de următoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul medical constatator al naşterii copilului precum şi o declaraţie de recunoaştere a paternităţii semnată de ambii părinţi în prezenta ofițerului de stare civilă.
  • Dacă tatăl copilului refuză să-şi recunoască paternitatea şi mama doreşte să declanşeze un proces pentru stabilirea paternităţii trebuie să ia legătura cu un avocat; demararea procedurilor se face până când copilul împlineşte vârsta de un an.
  • Dacă copilul este cu paternitate nerecunoscută iar tatăl acestuia doreşte să-şi recunoască paternitate a acest lucru se poate face până când copilul împlineşte vârsta de un an. Actele necesare sunt: actele de identitate ale părinţilor, vechiul certificatul de naştere al copilului împreună cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii semnată de ambii părinţi în prezenta ofițerului de stare civilă (numele tatălui apare trecut în dreptul rubricii TATA, dar numele de familie rămâne al mamei).
  • Dacă copilul a împlinit un an şi nu a fost declarat, pentru obţinerea certificatului de naştere se începe acţiunea de înregistrare tardivă a naşterii care se face numai pe cale judecătorească. Pentru rezolvarea acestei probleme este recomandabil ca mama să ia legătura cu un asistent social.