Mituri legate de luarea deciziei în carieră

A lua o decizie în domeniul carierei înseamnă a alege o soluţie de orientare şcolară şi profesională din mai multe variante posibile. Această alegere poate valorifica potenţialul existent sau poate duce pe un drum greşit, un drum spre eşec profesional şi social. Procesul de luare a deciziei nu se desfăşoară întotdeauna logic, pe baza raţionamentelor inductive sau deductive. Natura umană implică utilizarea unei strategii „psiho- logice” în cadrul căreia alegerea se face pe baza experienţei, a intereselor, a stărilor afective , a influenţelor exterioare Ne lovim de diferite mituri legat…

Continuare

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……………….. din ………………….. Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) …………………………………………………………………………… DECIDE I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina: 1. (numele si prenumele) …………………………………………… avand functia de …………………………., fiul lui ………………………………. si al …………………………….. nascut la data de …………………………………. in ………………………………, sectorul/judetul …………………………., domiciliat in ………………………………… str. …………………….. nr. …, bloc …., scara …., etaj…

Continuare

Decizie de desfacere a contractului individual de muncă

DECIZIE DE DESFACERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. ……………….. din ……………….. Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. DISPUN: 1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6). 2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de…

Continuare

Decizie de desfacere a contractului individual de munca

DECIZIE DE DESFACERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Nr. ………… din …………..   Având în vedere[1] …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Ţinând seama de[2] …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. În temeiul prevederilor[3] art. …. din ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….   D I S P U N: Contractul individual de muncă încheiat cu Dl/Dna ………………………….. încadrat în funcţia ……………………………… la[4] …………………………………….. se desface începând cu data de ………………., dată la care expiră preavizul de 15[5] zile lucrătoare, la care are dreptul conform art.131 alin.1 din Codul muncii[6]. Prezenta decizie se va comunica celui în cauză în termen…

Continuare

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestora. mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close