Zodiac floral – Albastreaua

Persoanele nãscute în zilele de: 4, 13, 22, 31

Caracter si destin: Cea mai de seamã trãsãturã a acestui semn este fidelitatea – si persoanele care vã cunosc, indiferent de natura raporturilor întretinute, pot confirma acest lucru. Poate cã aceastã calitate este o prelungire a marii nevoi de stabilitate pe care o aveti în permanentã si care vã împiedicã sã vã aventurati în actiuni nesãbuite. Ceea ce vã place foarte mult si vã procurã tocmai acel sentiment de care era vorba mai sus este ordinea, având acest simt într-atât de dezvoltat încât începeti de multe ori sã organizati si experientele celorlalti. Punctele dumneavoastrã de vedere sunt în general juste, dar ar trebui mai mult tact uneori când vi le impuneti. Veti reusi sã vã asigurati o viatã armonioasã doar prin abandonarea unei anume rigiditãti ce vã caracterizeazã si dând dovadã de mai multã întelegere fatã de ceilalti.
Dragostea: Atunci când credeti cã ati gãsit persoana ce corespunde cel mai bine idealului propriu, ea se va bucura de o netãrmuitã loialitate din partea dumneavoastrã si va putea fi sigurã ca gelozia e fãrã sens într-o astfel de relatie. A ajunge pânã aici este însã destul de greu, deoarece aveti o mare dificultate în a vã exprima clar simtãmintele si acest lucru vã va aduce multe amãrãciuni si tristeti.
Trãsãtura definitorie: Fidelitatea.
Compatibilitate cu: Albãstreaua, margareta, bujorul, macul.
Numere norocoase: 1, 7, 16, 19, 20, 25, 29.
Zile favorabile: Sâmbãtã, duminicã, luni.

Albãstreaua asimilatã si cu floarea de nu-mã-uita, exprimã cum nu se poate mai bine aceastã constantã care-l caracteri-zeazã cel mai bine pe nativul semnului, anume consecventa în sentimente si în atasamentele fatã de alte persoane. Întotdeauna albastrul ne va evoca o fire profundã si sensibilã, ce nu ni se va sterge curând din memorie.