Act adițional la actul constitutiv al unei societăți comerciale

S.C. “………………………………………” S.A.

(sediul) …………………………………………….

(nr. inreg.) ……………….., (C.U.I.) ………..

Capital social subscris – …………………….

Capital social varsat – ………………………..

 

 

ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL

S.C. “……………………….” S.A.

 

Subsemnatii:

1) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………, nr…, bl…, sc. ….., ap…, sector…, identificat prin BI/CI/pasaport seria …………., nr  ……………, emis de ………, la data de…………., detinator a …… actiuni, reprezentand ………… % din cap. soc.

2) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………, nr…, bl…, sc. ….., ap…, sector…, identificat prin BI/CI/pasaport seria …………., nr  ……………, emis de ………, la data de…………., detinator a …… actiuni, reprezentand ………… % din cap. soc.

3) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………, nr…, bl…, sc. ….., ap…, sector…, identificat prin BI/CI/pasaport seria …………., nr  ……………, emis de ………, la data de…………., detinator a …… actiuni, reprezentand ………… % din cap. soc.

4) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………, nr…, bl…, sc. ….., ap…, sector…, identificat prin BI/CI/pasaport seria …………., nr  ……………, emis de ………, la data de…………., detinator a …… actiuni, reprezentand ………… % din cap. soc.

5) Dl. ……………, cetatean………., nascut pe data de …………., in…………., domiciliat in ………………., str…………, nr…, bl…, sc. ….., ap…, sector…, identificat prin BI/CI/pasaport seria …………., nr  ……………, emis de ………, la data de…………., detinator a …… actiuni, reprezentand ………… % din cap. soc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In calitate de actionari ai S.C. “…………………” S.A. si in baza Hotararii Generale a Actionarilor nr. ….. / ……………, vom face urmatoarele modificari Actului Constitutiv:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv raman nemodificate.

 

Redactat azi ………………………., in (localitatea)…………………., in ……………………. exemplare.

 

SEMNATURI ACTIONARI

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

…………………………………….