Alunecări de teren

Alunecări de pământ se pot produce pretutindeni şi reprezintă deplasarea în jos, pe o pantă, a unor mase de piatră, pământ sau noroi. Declanşarea alunecărilor se poate produce în urma furtunilor, ploilor abundente, topirii zăpezilor, defrişărilor, cutremurelor, erupţiilor vulcanice, incendiilor sau a modificărilor aduse terenului prin acţiunea omului. Acestea se pot deplasa rapid în josul pantei sau prin canale şi pot lovi la viteze mari, uneori ajungând la câţiva kilometri de sursă, crescând în mărime şi antrenând copaci, bucăţi mari de piatră şi alte materiale din cale.

Înainte

Faceţi o evaluare a terenului pe care intenţionaţi să construiţi sau pe care se află proprietatea dvs. cu ajutorul unor experţi în geologie, urbanistică sau resurse naturale. De asemenea, consultaţi un expert în domeniu pentru sfaturi şi măsuri corective necesare pentru a vă proteja terenul împotriva alunecărilor.

Minimalizaţi riscurile casnice instalând garnituri flexibile la conducte pentru a evita scurgerile de apă sau de gaz, întrucât acestea sunt mai rezistente la rupere. ATENŢIE – garniturile de gaze trebuie instalate exclusiv de lucrătorii companiei de gaze sau de profesionişti autorizaţi.

Observaţi împrejurimile înainte şi în timpul furtunilor puternice astfel încât să puteţi remarca:
– micile schimbări în peisajul local care vă pot alerta asupra unei potenţiale ameninţări;
– modul de drenare a apei de ploaie în pante şi în special în locurile în care aceasta se adună;
– orice semn de mişcare a terenului, precum mici alunecări, curgeri sau copaci aflaţi pe zonele deluroase din apropierea casei dvs., ale căror trunchiuri se înclină progresiv.

Semnele care anunţă riscul producerii unor alunecări de teren sunt următoarele:
– uşile şi ferestrele casei se blochează pentru prima dată, fără o defecţiune evidentă;
– apar fisuri în tencuială, ţigle, cărămizi şi fundaţii;
– pereţii exteriori şi scările se depărtează de clădire;
– apar fisuri care se măresc lent pe sol sau pe zone pavate;
– apar defecţiuni nejustificate la utilităţile subterane;
– apa ţâşneşte la suprafaţă în locuri noi;
– gardurile, zidurile de susţinere, stâlpii sau copacii se înclină sau sunt uşor de mişcat;
– pământul alunecă în jos într-o anumită direcţie şi se poate deplasa în acea direcţie chiar sub picioarele dvs.

În timp ce

Urmăriţi la radio sau TV buletinele meteo şi avertismentele care anunţă precipitaţii abundente sau extinse pe perioade de mai multe zile.

Fiţi pregătit de evacuare, asigurându-vă din timp un loc de refugiu.

Evacuaţi locuinţa dacă autorităţile locale vă impun sau dacă dvs. consideraţi necesar.

Dacă rămâneţi acasă, amenajaţi-vă un adăpost în cea mai sigură parte a gospodăriei iar în timpul alunecării de teren evitaţi să staţi în calea acesteia.

Fiţi în alertă când rafale scurte şi intense de ploaie urmează după ploi abundente sau vreme umedă, deoarece acestea măresc riscul alunecării de teren.

Fiţi atent la orice sunet neobişnuit care ar putea indica pământ în mişcare, precum copaci rupându-se sau pietre care se ciocnesc. Un mic torent de noroi care curge sau cade poate preceda alunecări de teren mai mari deoarece noroiul în mişcare poate aluneca rapid şi uneori fără avertizare, crescând în volum.

Dacă sunteţi lângă un râu sau canal, fiţi atent la creşterea sau scăderea subită a debitului apei şi la schimbarea aspectului apei din limpede în tulbure. Asemenea modificări bruşte pot indica activităţi de deplasare a terenului în susul apei.

Dacă sunteţi la volanul unei maşini, fiţi atent la movilele de pământ aflate de-a lungul şoselelor care sunt primele susceptibile alunecărilor de teren. Observaţi pavajul distrus, noroiul, pietrele căzute şi alte indicii ale unor posibile alunecări de teren.

În momentul în care constataţi producerea alunecării de teren, plecaţi rapid din calea acesteia. Daca acest lucru nu este posibil în timp util, ghemuiţi-vă şi protejaţi-vă capul cu mâinile.

După

Staţi departe de zona afectată. Poate exista pericolul altor alunecări.

Verificaţi dacă există persoane rănite sau blocate lângă terenul deplasat, dar fără să pătrundeţi în zona afectată. Îndrumaţi salvatorii spre aceste locuri.

Ajutaţi vecinii care ar putea avea nevoie de asistenţă specială (familii numeroase, copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi).

Alunecările de teren pot fi însoţite de alte pericole precum avarierea reţelelor electrice, de apă, gaz sau canalizare şi blocarea unor străzi sau căi ferate. În aceste cazuri:
– raportaţi autorităţilor corespunzătoare (112) dacă există reţele de utilităţi avariate, prevenind astfel producerea unor alte dezastre;
– dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un şuierat, nu intraţi în clădire să închideţi utilităţile;
– verificaţi dacă fundaţia clădirii, coşul şi terenul înconjurător au suferit pagube.

Fiţi atent la inundaţii, care pot apărea după alunecări de teren. Inundaţiile uneori urmează alunecările de teren, ambele calamităţi putând fi provocate de aceleaşi cauze.