Canasta

A apărut în Uruguay. Cuvântul Canasta înseamnă în limba spaniolă „coş”. Jocul a căpătat o răspândire mare după 1940, mai întâi în SUA şi de acolo în toată lumea. Există numeroase variante care vor fi prezentate în detaliu.

Numărul participanţilor la joc: între 2 și 6. De obicei se joacă în două echipe formate din câte doi jucători. Poate fi însă jucat (cu unele deosebiri) şi în 2,3,5 sau 6 jucători.

Numărul de cărţi necesare: 108 (două pachete de 52 cărți plus 4 jokeri, amestecate împreună).

Valoarea cărţilor: Cei 4 jokeri și toate cele 8 cărţi de rangul 2 sunt considerate cărți speciale putând înlocui în formaţii cărţi de orice rang. În formaţii, valoarea cărţilor este următoarea:

– fiecare joker  – 50 puncte

– fiecare 2  – 20 puncte

– fiecare A – 20 puncte

– fiecare R,D,V,10,9,8  – 10 puncte

– fiecare 7,6,5,4 şi 3 (negru) – 5 puncte

Cărţile 3 de culoare roșie (cupă şi caro) valorează în finalul jocului plus 100 puncte fiecare, dacă jucătorul care le are a etalat cel puțin o formaţie având valoarea impusă de regulamentul jocului. Dacă un jucător (sau echipă) deţine toate cele patru cărţi 3 roșu, primește un bonus de 800 de puncte.

În cazul în care la sfârşitul jocului o echipă nu a reuşit să etaleze nici o formaţie şi are cărţi 3 roşu, este penalizată cu 100 de puncte pentru fiecare carte 3 roşu. Penalizarea este de 800 de puncte când toate cărţile 3 roşu sunt în posesia echipei care nu a reuşit să etaleze nicio formaţie.

Ordinea jucătorilor la masa de joc: Se stabileşte prin tragere la sorţi, cu următoarele precizări:

– Jokerii nu sunt luați în seamă la stabilirea ordinii; jucătorul care a tras un joker va lua o altă carte.

– La cărţi de rang egal ordinea este dată de suita cărţii respective în succesiunea: treflă, cupă, pică si caro.

Amestecarea cărților: Poate fi făcută de oricare dintre participanţii care doresc acest lucru, dar cel ce le distribuie are dreptul de a le amesteca încă o dată, înainte de a le împărţi.

Distribuirea cărţilor: Fiecare participant primește 11 cărţi, împărţite una câte una, cu faţa în jos.

Cărţile rămase în pachet după distribuire formează stocul și se așează în mijlocul mesei, cu fața în jos. Prima carte din stoc este întoarsă cu fața în sus și se așează alături, constituind prima carte din grămada talon. Dacă această primă carte este un joker, 2 sau 3 (indiferent de culoare), se mai ia altă carte din stoc, până apare o carte având rangul între 4 și A. Toate cărţile din grămada talon se așează una peste alta, în ordine.

La primul joc, distribuirea este făcută de jucătorul care a tras cartea cea mai mică la stabilirea ordinii. În jocurile următoare dreptul de a distribui cărţile trece pe rând, spre stânga, fiecărui participant.

Scopul jocului: Acumularea a 5000 de puncte prin însumarea valorii formaţiilor alcătuite şi etalate în fiecare joc. O formație este alcătuită din 3 sau mai multe cărți de același rang (ex. R,R,R sau D,D,D,D,D). Formația cea mai valoroasă este ca¬nasta, fiind alcătuită din cel puţin șapte cărți de acelaşi rang.

Canastele pot fi: naturale – dacă sunt alcătuite din cărţi de un anumit rang, fără ajutorul cărţilor speciale, şi amestecate – dacă conţin jokeri şi 2.

O canastă amestecată poate conține cel mult 3 cărți speciale (joker sau 2). După etalare, cărţile care alcătuiesc o canastă se adună într-o grămadă în dreptul jucătorului care a realizat-o şi se păstrează până la sfârşitul jocului. Pentru uşurarea calculului, canastele naturale vor avea deasupra o carte de culoare roşie (dintre cele care au alcătuit canasta respectivă), iar cele amestecate o carte de culoare neagră.

Desfăşurarea jocului: Fiecare partidă se compune de regulă din mai multe jocuri, până ce una din cele două echipe reuşeşte să acumuleze cele 5000 de puncte necesare pentru câștigarea ei. Jocul este început de mâna I. Când îi vine rândul la joc, fiecare jucător are dreptul să ia o carte din stoc (ultima, de deasupra) sau din talon (ultima cu faţa în sus), să etaleze o formaţie şi/sau să adauge (să lipească) câte cărți dorește și este permis, unei formații etalate anterior de el sau de partenerul său si în final este obligat să decarteze o carte la talon cu fata în sus).

În cazul în care jucătorul aflat la rând optează pentru o carte din talon, el este obligat să ia totodată și celelalte cărți aflate în acel moment în grămada respectivă.

 

Dreptul de a lua o carte din talon îl are oricare dintre participanţi, în cazul în care el sau coechipierul său a eta¬lat anterior (sau o face când ia cartea respectivă) cel puțin o formaţie având valoarea totală impusă de regulament, cu condiţia ca grămada talon să fie deschisă, iar el să aibă în mână două cărţi de acelaşi rang cu ultima carte decartată de adversar. De exemplu:

Să presupunem că ultima carte decartată la talon este un 10 (de orice culoare) şi că grămada talon nu este închisă (vom vedea ulterior ce înseamnă acest lucru). Această carte poate fi luată de jucătorul care urmează la joc numai dacă:

 1. a) Are etalată o formaţie valabilă (operaţie făcută de el sau de coechipierul său) sau este capabil să facă acest lucru imediat.
 2. b) Are în mână cel puțin două cărţi 10, pe care este obligat să le arate.

Luând în acelaşi timp şi grămada talon, jucătorul în cauză poate etala formaţii noi sau alipi cărţi la formaţiile etalate anterior de el sau de partenerul său.

O formaţie etalată este corectă dacă conţine cel puţin două cărţi de un anumit rang (de la 4 la A) şi maximum trei cărţi speciale (jokeri sau 2). La o formaţie corectă se pot adăuga ulterior alte cărţi de acelaşi rang.

Nu pot fi alcătuite formații de jokeri sau 2. O formaţie de 3-4 cărţi de rang 3 negre, nu poate fi etalată decât în finalul jocului, de cel ce câştigă jocul respectiv.

Formaţiile etalate de o echipă se păstrează în faţa jucătorului care le-a alcătuit până ce devin canaste, caz în care se strâng, aşa cum s-a arătat anterior.

Un jucător poate alcătui şi etala formații din cărţi de acelaşi rang cu cărţile folosite de echipa adversă în formaţiile etalate de ea, dar nu poate adăuga (lipi) nici o carte la formaţiile acesteia.

Prima sau primele formaţii etalate de un participant într-un joc nou trebuie să aibă o anumită valoare, care este funcţie de punctele acumulate în jocurile anterioare de echipa sa Valoarea unei formații etalate se calculează însumând valoarea cărților ce o compun.

Iată care este valoarea impusă formaţiilor ce pot fi etalate într-un joc nou:

– la orice punctaj negativ              minimum 15 puncte

– între 0-1495 puncte acumulate               minimum 50 puncte

– între 1500-2995 puncte acumulate        minimum 90 puncte

– peste 3000 puncte acumulate                 minimum 120 puncte

Un jucător (sau coechipierul său) care a reuşit să etaleze una sau mai multe formaţii însumând baremul impus pentru jocul respectiv, este îndreptăţit să etaleze oricând alte formaţii, indiferent de valoarea lor, sau să adauge cărţi noi unor formații etalate anterior.

Jocul continuă până ce unul dintre jucători rămâne fără nici o carte în mână, moment în care se încheie.

Jocul nu poate fi încheiat de o echipă care nu a realizat nici o canastă. În acest caz, jucătorul care are în mână numai o carte rămâne cu ea până ce echipa sa reuşeşte să realizeze o canastă chiar dacă ar putea-o adăuga unei formaţii etalate de echipa sa. Participarea sa la joc, atunci când îi vine rândul, constă în luarea unei cărți din stoc și decartarea ei la talon.

La sfârşitul fiecărui joc, se calculează punctele realizate de fiecare echipă, ţinându-se cont de următoarele:

* Echipa care câştigă jocul primeşte un bonus de 100 de puncte.

* Dacă un jucător este capabil să încheie jocul fără a fi etalat anterior nici o formaţie, echipa sa primeşte un bonus suplimentar de 100 de puncte.

* Fiecare echipă primeşte:

– 500 de puncte pentru fiecare canastă naturală realizată

– 300 de puncte pentru fiecare canastă amestecată realizată

* Sunt calculate apoi bonificaţiile sau penalizările datorate deținerii cărților 3 roșu.

* Se adaugă valoarea tuturor formaţiilor etalate, considerând fiecare carte cu valoarea ei.

* Se scade valoarea tuturor cărţilor rămase în mâna participanţilor în momentul când se încheie jocul.

Punctele realizate de fiecare echipă într-un joc se însumează cu cele realizate în jocurile anterioare pentru a se determina valoarea minimă a formaţiilor ce vor fi etalate în jocul următor.

Partida se încheie când una din echipe acumulează prima 5000 de puncte.

Situaţii speciale:

 1. a) Închiderea grămezii talon.

Grămada talon este închisă (adică nu poate fi luată de niciunul dintre participanți) atât timp cât nu a fost etalată nicio formație valabilă. Prima etalare deschide grămada talon pentru echipa care a realizat-o. Grămada se deschide şi pentru jucătorul care reuşeşte să etaleze formaţii, având valoare impusă de regulament, atunci când îi vine rândul la joc.

Închiderea grămezii talon (interdicţia de a fi luată un tur) este o metodă tactică folosită de un jucător pentru a se asigura că atunci când îi vine rândul din nou la joc această grămadă este la dispoziţia sa.

Grămada talon se închide decartând o carte specială (joker sau 2) sau un 3 (roșu sau negru). Jucătorul care închide grămada anunță acest lucru, arată cartea cu care o închide, apoi o pune cu fața în jos peste cărţile din grămada talon.

După închiderea grămezii talon, ceilalţi jucători nu pot lua cărți decât din grămada stoc.

 1. b) Terminarea grămezii stoc

În cazul în care toate cărțile din stoc au fost epuizate și jocul nu s-a încheiat, se apelează la grămada talon. Cărţile din această grămadă sunt amestecate, avându-se grijă ca toate să fie aşezate cu faţa în jos, constituind o nouă grămadă stoc. Este întoarsă apoi  cu faţa în sus prima carte, care constituie începutul grămezii talon, și jocul poate continua după regulile obişnuite.

Unii preferă să încheie jocul când grămada stoc s-a epuizat, făcându-se socoteala punctelor realizate de fiecare formaţie. În acest caz, niciuna dintre echipe nu primeşte cele 100 de puncte conferite câştigătorului jocului.

 1. c) Informaţii de care pot beneficia participanţii la joc:

Fiecare jucător, în orice moment al jocului, poate:

– examina cărţile din grămada talon, înainte de a decarta;

– să reamintească partenerului său să declare cărţile 3 roşu pe care le are în mână şi să le pună pe masă, trăgând altă carte din stoc în locul lor;

– să solicite recalcularea valorii formaţiilor etalate de echipa adversă, în cazul în care consideră că au fost făcute greşeli;

– să afle punctajul realizat de fiecare echipă şi să verifice baremul la care se poate etala o formaţie;

– să numere cărţile pe care le are în mână oricare jucător;

– să numere cărţile rămase în stoc;

– să-şi întrebe partenerul, atunci când are intenţia de a încheia jocul, dacă este de acord cu acest lucru. Partenerul trebuie să răspundă numai „da” sau „nu”.

Neregularităţi tipice:

* Cărţile se redistribuie de acelaşi jucător în cazul în care se constată că au fost împărţite mai multe sau mai puţine cărţi decât numărul regulamentar; nu se aplică sancţiuni pentru această greşeală.

* Dacă un jucător ia din stoc mai mult decât o carte, este obligat să arate toate cărțile luate cu acea ocazie și să le reintroducă în stoc. Cel ce a săvârşit această greşeală pierde rândul la joc, iar cel ce urmează poate solicita amestecarea tuturor cărţilor din stoc.

* Dacă un jucător scapă din mână o carte şi aceasta a fost văzută de ceilalţi o expune (cu intenţie sau din greşeală), este obligat să o lase pe masă în faţa sa, urmând să o introducă într-o formaţie pe care o etalează, sau să o decarteze când urmează la joc.

* Dacă un jucător etalează formaţii a căror valoare este mai mică decât cea impusă de regulament pentru jocul respectiv, poate rearanja cărţile în alte formaţii mai valoroase sau poate adăuga formaţii noi pentru a îndeplini punctajul minim cerut Dacă nu reușește, va lua toate cărțile în mână și baremul de etalare pentru echipa din care face parte va creşte cu 10 puncte.

* Dacă un jucător etalează o formaţie după ce i-a trecut rândul la joc, este penalizat cu 100 de puncte, care se scad din punctajul realizat de echipa sa.

* Dacă la încheierea unui joc unul dintre jucători rămâne în mână cu 3 roșu (pe care nu l-a declarat, păstrându-l în mână ca pe o „armă tactică” care să-i permită să închidă grămada talon, echipa din care face parte este penalizată cu 500 de puncte. În cazul în care jocul se încheie înainte ca jucătorul ce deţine un 3 roșu să fi jucat mâna 1, penalizarea este de numai 100 de puncte.

* Dacă un jucător etalează într-o formaţie mai mult de trei cărţi speciale, acestea se socotesc în final ca și cum ar fi fost în mâna jucătorului respectiv, deci se scad din totalul realizat de echipa din care acesta face parte.

* În cazul în care cineva ia în mod „ilegal” grămada talon (de exemplu când este închisă sau fără a avea cărțile necesare în mână) şi amestecă cărţile luate cu cele din mâna sa, este obligat să pună pe masă toate cărţile, cu faţa în sus, pentru a se reface grămada talon. În plus, este penalizat cu 100 de puncte și pierde dreptul de a juca turul respectiv.

* În cazul în care un jucător îşi întreabă partenerul dacă este de acord să termine jocul şi primeşte răspuns afirmativ, este obligat să facă acest lucru. În caz contrar, echipa din care face parte este penalizată cu 100 de puncte.

VARIANTE AL JOCULUI CANASTA

 1. Canasta în doi (Canasta pentru luna de miere)

Sunt respectate regulile de bază, cu următoarele deosebiri:

* Fiecare jucător primeşte câte 15 cărți.

* Când îi vine rândul la joc, fiecare jucător ia din stoc două cărți și decartează una la talon.

* Pentru a termina un joc, sunt necesare minimum două canaste.

 1. Canasta în trei jucători

Există două posibilităţi, şi anume: se joacă respectându-se regulile de bază, cu excepţia faptului că fiecare joacă pentru sine sau în cursul unui joc doi dintre cei trei participanţi se cuplează ca şi când ar face parte din aceeaşi echipă, iar punctele realizate se împart egal între ei.

* Asocierea se face contra celui de-al treilea jucător care a luat grămada talon. Cei ce se asociază sunt obligaţi să anunţe imediat acest lucru şi pot colabora între ei numai după aceasta.

* Fiecare jucător are dreptul să etaleze formaţiile pe care le poate alcătui, numai dacă îndeplineşte baremul minim în funcţie de punctajul realizat de el până în acel moment.

* Cărţile 3 roşu se calculează individual, pentru fiecare jucător. Între doi jucători aliaţi se împart doar punctele realizate prin formaţii etalate în comun.

* Partida se încheie când unul dintre jucători a realizat 7500 de puncte.

III. Canasta în cinci jucători

Se joacă pe echipe, una dintre ele având doi jucători iar cealaltă trei, participanţii rotindu-se astfel încât fiecăruia să-i vină rândul să joace în echipa de doi.

 1. Canasta în şase jucători

Se joacă în două variante:

 1. a) În două echipe de câte 3 jucători aşezaţi la masă în ordinea A,B,A,B,A,B.
 2. b) În trei echipe a câte 2 jucători, care se aşază la masa de joc în ordinea A,B,C,A,B,C.

* Se folosesc de 162 cărţi (trei pachete standard, a 52 de cărţi, şi şase jokeri, amestecate împreună)

* Pentru a câştiga jocul sunt necesare 7500 puncte când la joc participă trei echipe şi 10.000 de puncte când jucătorii se grupează în două echipe. În acest din urmă caz, prima etalare (a unei echipe care a însumat 2000 de puncte) într-un nou joc trebuie să valoreze cel puţin 150 de puncte.

Bonusul sau penalizările pentru deţinerea cărţilor 3 roșu se calculează astfel:

– până la patru cărţi 3 roşu, câte 100 de puncte pentru fiecare carte;

– pentru cinci cărţi 3 roşu, 1000 de puncte (pentru toate);

– pentru şase cărţi 3 roşu, 1200 de puncte (pentru toate).

* Jocul se poate încheia cu minimum două canaste pe echipă.

 1. Samba

* Se joacă în două echipe de câte 2 sau 3 jucători.

* Se folosesc 162 de cărţi (3 pachete standard, de 52 de cărţi, plus şase jokeri, amestecate la un loc).

* Fiecare jucător primeşte la începutul jocului câte 15

cărți.

Când îi vine rândul la joc, fiecare participant trage două cărți din stoc și decartează la grămada talon doar o carte. Regulile de luare a grămezii talon şi de închidere a ei sunt similare ca la jocul standard.

În afară de canaste, se pot alcătui şi formaţii din şapte cărţi aparţinând aceleiaşi culori aranjate în ordinea rangului – denumite samba. Formaţia samba nu poate conţine cărţi speciale (jokeri sau 2) şi valorează 1500 de puncte (ex. 8,9,10,V,D,R,A – toate de caro).

Celelalte formaţii, inclusiv canastele, nu pot conţine mai mult de două cărţi speciale. .

Un jucător sau o echipă poate alcătui două canaste din cărți de același fel.

Pentru a câștiga un joc sunt necesare cel puţin două formaţii complete (canaste, sambe sau o canasta și o samba).

Partida este câștigată de formaţia care acumulează prima 10.000 de puncte.

Bonusul pentru câştigarea unui joc este de 200 de puncte.

Cărțile 3 roșu sunt socotite 100 de puncte după cum echipa care le are a reușit sau nu să realizeze cele două formaţii impuse (canaste sau samba) pentru terminarea unui joc.

În cazul în care o echipă are toate cele şase cărţi 3 roşu, bonusul este de 1000 de puncte (idem pentru penalizare).

Pentru prima etalare într-un joc nou, trebuie respectat următorul barem minim:

– pentru punctaj negativ               15 puncte

– pentru 0-1495 puncte acumulate           50 puncte

– pentru 1500-2995 puncte acumulate    90 puncte

– pentru 3000-6995 puncte acumulate    120 puncte

– peste 7000 puncte acumulate                 150 puncte

 1. Canasta boliviană

Se aseamănă cu Samba, de care o deosebesc următoarele reguli:

* Partida se încheie când una dintre formații a acumulat 15.000 de puncte.

* Formaţiile de tip samba (cărţi din aceeaşi culoare ordonate după rang) se numesc la acest joc scări.

*Sunt permise şi formaţii alcătuite numai din cărţi speciale (jokeri şi 2). Formaţia alcătuită din 7 cărţi speciale se numeşte Bolivia şi valorează 2500 de puncte, plus valoarea cărţilor care o compun.

La sfârşitul unui joc, cărţile 3 negru rămase în mâna jucătorilor se penalizează cu 100 de puncte fiecare.

VII. Canasta braziliană

Se aseamănă cu canasta boliviană, de care se deosebeşte doar prin următoarele:

* Partida se încheie când o echipă a realizat 10.000 de puncte.

* După ce o echipă a acumulat peste 7000 de puncte, este obligată să etaleze formaţii valorând după cum urmează:

– între 7000-7995 puncte acumulate – o canastă amestecată;

– între 8000-8995 puncte acumulate – peste 200 de puncte;

– peste 9000 puncte acumulate – cel puţin o canastă naturală.

* Grămada talon nu poate fi luată de jucătorul care nu a etalat personal cel puţin o formaţie, îndeplinind în acelaşi timp celelalte condiţii impuse de jocul standard.

Deținerea cărţilor 3 roşu este premiată sau penalizată după cum echipa respectivă a realizat sau nu cel puţin o canastă astfel: pentru 1-4 cărţi – 100 puncte pentru fiecare carte; pentru 5 cărţi – 1000  puncte (în total);

* În joc se folosesc 108 cărţi (două pachete standard, a câte 52 de cărţi, şi patru jokeri).

* Se împart câte 13 cărţi fiecărui jucător.

* După ce o canastă a fost completată, nu este permis să-i fie adăugate (lipite) alte cărţi.

* Partida se câştigă cu 7500 de puncte.

* Pentru un punctaj cumulat de 5000 de puncte, prima etalare într-un joc nou se poate face numai cu 150 de puncte.

* Bonusul şi penalizările pentru 3 roşu sunt:

– 100 puncte pentru o carte;

– pentru 6 cărţi – 1200 puncte (în total).

* Premiul pentru o canastă alcătuită din cărți speciale (jokeri sau 2) este de 2000 de puncte.

* O formație de 3-6 cărți din aceeași culoare ordonată după rang (o scară neterminată) se penalizează în finalul jocului cu 1000 de puncte.

* Jocul se poate încheia numai după ce jucătorul (sau echipa) care are această posibilitate a realizat cel puţin două canaste sau două scări sau o canastă şi o scară.

VIII. Canasta chiliană

Sunt respectate regulile de la canasta clasică, cu următoarele deosebiri:

* Se joacă cu 162 de cărţi (3 pachete a câte 52 de cărți și șase jokeri)

* Sunt permise canastele din cărţi speciale care valorează 2000 de puncte şi formaţii tip scară (şapte cărţi din aceeaşi culoare ordonate după rang) care valorează 1500 de puncte, în afară de valoarea însumată a cărţilor ce compun această formaţie.

* Din stoc se ia doar o carte şi se decartează la talon tot o carte.

* Pentru câştigarea unui joc este suficientă doar o canastă sau o formaţie de tip scară.

* Scările neterminate dar etalate nu se penalizează.

* Partida se câştigă cu 5000 de puncte.

 1. Canasta cubaneză

– 300 puncte pentru două cărţi;

– 500 puncte pentru trei cărţi;

– 1000 puncte pentru patru cărți.

* Cărţile 3 negru nu pot alcătui formaţii şi trebuie decartate la grămada talon Jucătorul care are cărţi 3 negru primeşte un bonus de 5 puncte pentru fiecare carte dacă are 1-3 cărți și 100 de puncte dacă are toate cele 4 cărți.

* Sunt admise şi canastele alcătuite din cărți speciale care se premiază astfel:

– 4000 puncte – canastele alcătuite numai din 2

– 3000 puncte – canastele alcătuite din 4 jokeri și 3 cărți 2;

– 2000 puncte – celelalte combinaţii de cărţi speciale.

Pentru câştigarea unui joc se primeşte un bonus de 100 de puncte.

 1. Canasta italiană

Este asemănătoare cu Samba, cu următoarele excepții:

* După distribuirea cărţilor, fiecare jucător, în ordinea în care a primit cărţile, este obligat să pună pe masă, cu faţa în sus, cărţile 3 roşu pe care le-a primit si să ia un număr egal de cărţi din stoc pentru a reface mâna.

* După efectuarea acestei operaţii, distribuitorul ia prima carte din stoc și o întoarce cu faţa în sus. În continuare din grămada stoc se scoate un număr de cărţi egal cu rangul cărţii întoarse cu faţa în sus, care va constitui „zestrea” grămezii talon iniţiale. Aceste cărţi rămân cu faţa în jos, se așează lângă grămada stoc, iar deasupra se așează cartea care a fost întoarsă cu faţa în sus, constituind prima carte din grămada talon.

* Grămada talon poate fi luată numai cu o pereche de cărţi de acelaşi rang cu ultima carte decartată la această grămadă, respectându-se celelalte condiții.

* Cărţile speciale 2 pot fi folosite pentru alcătuirea unei canaste de rang 2. În acest caz, jucătorul în cauză nu poate folosi cărţile 2 în alte formaţii până ce nu a realizat canasta de 2 începută.

* Canasta de 2 nu se consideră una dintre cele două formaţii complete (canasta sau samba) necesare pentru a termina un joc.

* Cărţile 3 roşu se socotesc 100 de puncte fiecare, în cazul în care o formaţie are 1-3 cărţi de acest rang şi culoare şi 200 de puncte pentru mai mult de 4 cărţi.

* Partida este câştigată de echipa care realizează prima 12.000 de puncte.

Baremurile pentru prima etalare sunt:

0-1495 puncte acumulate             50 puncte

1500-2995 puncte acumulate       90 puncte

3000-4995 puncte acumulate      120 puncte

5000-7495 puncte acumulate       160 puncte

7500-9995 puncte acumulate       180 puncte

peste 10 000 puncte acumulate                 200 puncte

* Premiile acordate pentru realizarea de canaste sunt:

– 3000 puncte pentru fiecare canastă naturală de 2

– 2000 puncte pentru fiecare canastă amestecată de 2

* În plus, se acordă:

– 2000 puncte pentru mai mult de 5 canaste naturale realizate

– 1000 puncte pentru mai mult de 5 canaste amestecate realizate

Premiile de 3000 şi respectiv 2000 de puncte pentru canaste de 2 se acordă numai în cazul în care jucătorul care le-a realizat câştigă şi jocul respectiv. În caz contrar, se ia în calcul numai valoarea totală a cărţilor speciale care alcătuiesc formaţiile respective.

 1. Canasta Hollywood

Sunt respectate regulile jocului Samba, cu următoarele excepții:

Fiecare formaţie etalată trebuie să conţină cel puţin trei cărți naturale.

Samba poate fi alcătuită şi cu o carte specială, caz în care valorează numai 1000 de puncte.

O canastă alcătuită din cărţi speciale valorează 2000 de puncte (în afară de valoarea însumată a cărţilor care o compun).

Grămada talon poate fi luată cu două cărţi de acelaşi fel chiar şi în cazul în care au fost decartaţi 2 sau jokeri.

Un 2 decartat poate fi luat cu o pereche de 2 şi un joker cu o pereche de jokeri. Numai 3 negru închide grămada talon.

XII. Canasta mexicană

Se folosesc 162 de cărţi (3 pachete a 52 cărți si 6 jokeri). Fiecare jucător primește câte 13 cărți.

Sunt respectate regulile jocului Canasta standard cu următoarele excepții:

* După ce un jucător a făcut prima etalare poate lua alte 13 cărţi din stoc.

* Grămada talon poate fi închisă numai cu cartea 7 indiferent de culoare.

* Orice canastă, indiferent dacă este naturală sau amestecată, este premiată cu 1000 de puncte.

O echipă nu poate realiza mai mult de 6 canaste.

Pentru a termina un joc sunt necesare cel puțin două cărți 3 roşu şi două canaste.

O echipă poate realiza un număr de canaste egal cu cel al cărţilor 3 roşu pe care le deţine.