Platformă STS pentru generarea declarației pe propria răspundere

Platforma electronică formular.sts.ro  pentru completarea online a declaraţiilor pe proprie răspundere şi a adeverinţelor de angajator este activă începând de sâmbătă, anunţă Grupul de comunicare strategică. Platforma operaţionalizată pe site-ul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale le permite cetăţenilor să completeze de pe telefon sau calculator câmpurile predefinite şi, ulterior, să salveze documentele în format PDF. Menţionăm că documentele necesită semnătura olografă pentru autentificarea acestora. Este foarte important de menţionat că datele personale nu sunt prelucrate de către STS, acestea rămân în telefonul/calculatorul utilizatorului. Pe timpul verificărilor făcute de autorităţi, persoanele pot…

Continuare

Model declarație pe propria răspundere – stare de urgență

Modelul Declarației pe propria răspundere necesară pentru părăsirea domiciliului pe perioada stării de urgență 26MODEL Declaratie proprie raspundere 2503

Continuare

Model adeverință angajator – Stare de urgență

Modelul adeverinței eliberate de angajator pentru deplasarea pe perioada stării de urgență, conform ordonanțelor militare nr. 2 și 3/2020. MODEL Adeverinta pentru angajatori

Continuare

Înregistrarea copilului la Oficiul de stare civilă la Primărie

Pentru înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă este necesară obţinerea certificatului medical constatator al naşterii copilului. Depunerea actelor se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea. Termenul legal de declarare a copilului este de 14 zile după care întârzierea este sancționată cu o amendă. In cazul unor situaţii speciale (probleme sociale sau medicale) primarul poate dispune scutirea de plata amenzii. Dacă mama este căsătorită pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului sunt necesare următoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de căsătorie în original şi…

Continuare

Documente necesare pentru înmatricularea vehiculelor radiate din alte județe

– Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox; – Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice); – Cerere de inmatriculare – formular tip complectat cu datele solicitantului; – Document de proprietate (factura , contract de vanzare cumparare) original si copie xerox; – Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox; – Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;…

Continuare

Oferta de donație

OFERTA DE DONATIE 1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. in (localitatea) …………………….. sector/judet ……………………………, fiul lui ………………………………. si al ………………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., ofer ca donatie lui …….…………………………………….. domiciliat in …………………………………………., judetul/sectorul ………………..…………………, dreptul de concesiune asupra locului de veci situat in Cimitirul ………………..………………….., avand dimensiunile de …………… ml x …………………….. ml, in suprafata de…

Continuare

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……………….. din ………………….. Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) …………………………………………………………………………… DECIDE I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina: 1. (numele si prenumele) …………………………………………… avand functia de …………………………., fiul lui ………………………………. si al …………………………….. nascut la data de …………………………………. in ………………………………, sectorul/judetul …………………………., domiciliat in ………………………………… str. …………………….. nr. …, bloc …., scara …., etaj…

Continuare

Decizie de desfacere a contractului individual de muncă

DECIZIE DE DESFACERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. ……………….. din ……………….. Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. DISPUN: 1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6). 2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de…

Continuare

Contract de vânzare-cumpărare bun mobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ………………………… sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si 1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj…

Continuare

Contract de vânzare-cumpărare imobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ………….. la ……………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… in (localitatea) …………………………… sector/judet ………………………….., fiul lui …………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………….. str. …………………………… nr. ………………….., bloc…

Continuare

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu utilizarea acestora. mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close