Acte

Oferta de donație

OFERTA DE DONATIE 1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. in (localitatea) …………………….. sector/judet…

Read more
Acte

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……………….. din ………………….. Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in…

Read more
Acte

Decizie de desfacere a contractului individual de muncă

DECIZIE DE DESFACERE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. ……………….. din ……………….. Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. DISPUN: 1….

Read more
Acte

Contract de vânzare-cumpărare bun mobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ……………. la ……………………………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de…

Read more
Acte

Contract de vânzare-cumpărare imobil

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Incheiat astazi ………….. la ……………………………. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………….., nascut la data de…

Read more