Circulația pietonilor

Orice persoană, indiferent de vârstă, sex sau profesie, care se deplasează pe jos, pe un drum public este pieton. Pietonii constituie cea mai numeroasă categorie de participanţi la traficul rutier. Sunt consideraţi pietoni şi persoanele cu handicapă locomotor, care se deplasează cu vehicule speciale. De asemenea şi cei care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile sunt consideraţi tot pietoni. Normele legale de circulaţie, referitoare la pietoni, se aplică şi persoanelor ce împing sau trag un vehicul pentru copiii bolnavi sau infirmi, celor care împing cu mâna o bicicletă, precum şi persoanelor cu mobilitate redusă, care folosesc pentru deplasare un scaun rulant. Menţionăm că aceste persoane pot să circule şi pe partea carosabilă, dar vor respecta toate normele legale ce reglementează mersul pe bicicletă.

Prin „Drum public” înţelegem orice cale de comunicaţie terestră destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulaţiei publice. Drumul public din afara localităţilor se mai numeşte şi şosea sau autostradă, iar cei din interiorul localităţilor: stradă, bulevard. Din drumul public fac parte şi podurile, pasajele denivelate, viaductele, tunelurile, trotuarele şi locurile de parcare.

Strada are următoarele părţi componente: partea carosabilă – (suprafaţa cuprinsă între trotuare şi este destinată prioritar circulaţiei vehiculelor, fiind marcată cu benzi de circulaţie), bordurile şi trotuarul.

Şoseaua are următoarele părţi componente: parte carosabilă (suprafaţa cuprinsă între acostamente şi destinată cu prioritate circulaţiei vehiculelor, marcată de regulă cu benzi de circulaţie), acostament (fâşii laterale ale unor şosele), şanţul (ce foloseşte la scurgerea apelor), poteca. In prezent, circulaţia rutieră a luat un avânt deosebit, iar numărul vehiculelor şi autovehiculelor a crescut în mod considerabil, deci un pas greşit sau un moment de neatenţie duce de cele mai multe ori la consecinţe dintre cele mai grave, victime căzându-le şi copiii şi tinerii de vârstă şcolară.

Pentru stoparea accidentelor în rândul pietonilor şi îndeosebi în cel al copiilor, dar şi pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă pe drumurile publice element esenţial în timpul deplasării este cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie.

1. CIRCULAŢIA PE TROTUARE

Trotuarul este componentă a drumului public situat de o parte şi alta a străzilor, bulevardelor şi magistralelor şi este rezervat „prioritar” circulaţiei pietonilor. De aici decurge şi obligaţia pietonilor, în timpul deplasării, de a folosi numai trotuarele sau pistele special amenajate.

Pentru a se asigura pietonilor siguranţa deplină şi deplasarea nestânjenită este interzisă crearea de obstacole sau restricţii pentru circulaţia pietonilor prin executarea de lucrări sau depozitare de materiale ori lăsare a unor obiecte pe trotuar, fără acordul poliţiei.

Conform normelor de comportare civilizată pietonilor elevi li se recomandă :
– evitarea deplasării pe trotuare în alergare ;
– evitarea staţionării cu alţi colegi în mijlocul trotuarului şi retragerea într-un loc unde să nu fie incomodată deplasarea celorlalţi pietoni ;
– evitarea activităţilor de joacă, obligând astfel pe ceilalţi pietoni să ocolească, trecând chiar pe partea carosabilă sau chiar mai grav , copiii devenind predispuşi accidentelor ;
– deplasarea să se facă, pe partea dreaptă a trotuarului în direcţia de mers.
– aşteptarea mijloacelor de transport în comun să se facă stând numai pe
trotuar sau acostament şi nu pe carosabil .
Copiii mici însoţiţi de maturi trebuie ţinuţi de mână, iar deplasarea şi poziţionarea lor să se facă în partea dinspre clădiri sau garduri, opusă marginii drumului.

2. CIRCULAŢIA PE PARTEA CAROSABILĂ

Nu puţine sunt situaţiile când pietonii, din diferite motive, folosesc, în deplasările lor, drumurile publice situate în afara oraşelor sau satelor. Şoseaua nu este prevăzută de cele mai multe ori cu trotuare. Pentru ca totuşi, circulaţia pietonilor să se desfăşoare în siguranţă trebuie respectate unele reguli, care să ocrotească pietonii.

Se recomandă :
– folosirea, atunci când există, a potecilor sau a drumurilor laterale ce mărginesc drumul public;
– utilizarea trotuarelor aflate de o poarte şi de alta a părţii carosabile ;
– circularea pe partea stângă a carosabilului în sensul de mers şi cât mai aproape de marginea acestuia când lipsesc trotuarele, potecile şi acostamentul;
– deplasarea, pe cât posibil, pe un singur şir;
– deplasarea pe partea stângă a şoselei însoţită de obligaţia de a privi din când în când şi înapoi pentru a observa traficul, mai ales când şoseaua are pe mijloc linia discontinuă , care permite circulaţia autovehiculelor care execută depăşirea să intre şi pe banda pe care circulă pietonii;
– ca deplasarea grupului să se facă, pe cât posibil, tot în şir, însă cu semnalizare în faţă şi în spate cu fanioane;
– grupurile organizate cu copii să se deplaseze numai însoţiţi de persoane majore;
– interzicerea staţionării pietonilor pe carosabil şi în special a staţionării în curbe sau în locuri lipsite de vizibilitate, datorită faptului că şoferii nu au posibilitatea să observe din timp prezenţa pietonilor.

Pietonii pot folosi toată lăţimea drumului public numai în zonele rezidenţiale, semnalizate în acest sens, dar să nu împiedice în mod nejustificat circulaţia autorizată a autovehiculelor specializate.

De regulă, se recomandă pietonilor elevi să evite circulaţia pe timp de noapte şi, în special, porţiunile de drum unde nu sunt trotuare amenajate.

Pentru pietoni se fac următoarele recomandări :
– să nu staţioneze pe partea carosabilă ;
– să nu traverseze fără o temeinică asigurare sau prin locuri nepermise;
– să fie îmbrăcaţi în culori deschise sau să aibă accesorii vestimentare din material reflectorizant ;
– să folosească în timpul deplasării lanterne sau felinare aprinse;

3. TRAVERSAREA DRUMURILOR PUBLICE

Traversarea unei şosele, străzi sau bulevard este deosebit de primejdioasă pentru cei ce nu cunosc şi nu respectă regulile de circulaţie. Traversările se fac întotdeauna prin locuri semnalizate :

3.1. INTERSECŢII

Deplasarea se face numai pe :
– marcajul pietonal (zebra);
– la indicatorul rutier „trecere pentru pietoni „;
– pe lumina verde a semaforului ;
– la semnalul agentului de circulaţie, cu semnificaţia „LIBER”

La intersecţiile fără marcaj (zebră), indicator rutier sau semafor, trecerea se face pe la colţul acestora, cu o prealabilă asigurare din ambele părţi(stânga-dreapta), lăsând să treacă vehiculele care se apropie în acel moment.

3.2. LOCURI SPECIAL SEMNALIZATE

– indicatorul folosit pentru marcarea unor astfel de locuri este „Trecere pentru pietoni”, ce permite pietonilor să traverseze, după ce se asigură, dar care în acelaşi timp obligă conducătorii vehiculelor să reducă viteza şi să acorde prioritate;

– marcajele pentru trecerea pietonilor (zebra) sunt executate cu vopsea albă, aplicată pe carosabil, ce obligă pietonii să traverseze numai pe lăţimea acestor marcaje. Orice traversare în afara acestor marcaje este la fel de periculoasă ca şi aceea care se face în locuri unde nu există indicatoare şi marcaje ;

3.3. TRECERI DENIVELATE PENTRU PIETONI

Aceste treceri pot fi subterane sau deasupra solului şi sunt semnalizate cu ajutorul unui indicator, ce obligă pietonii să folosească această trecere denivelată.

La trecerea drumului public pietonii trebuie să respecte unele reguli de mare importanţă: înainte de a se angaja în traversare pietonul trebuie să se asigure că în acel moment, în zona respectivă nu circulă vehicule. Deoarece la noi în ţară circulaţia vehiculelor se face pe partea dreaptă a carosabilului pietonii trebuie ca prima dată să privească în partea stângă apoi în dreapta şi numai dacă nu există nici un pericol să se angajeze în traversare. Ajuns la jumătatea străzii va privi în dreapta şi va continua deplasarea. Asigurarea nu trebuie neglijată nici în cazurile când traversarea se face prin locuri special amenajate prin marcaje şi indicatoare.

Se interzice pietonilor :
– să circule pe autostrăzi;
– să circule pe carosabil, dacă există amenajări speciale pentru ei;
– să traverseze drumul public în alte locuri decât în cele permise, ori prin locuri permise fără să se asigure;
– să prelungească timpul de traversare, să întârzie sau să se oprească fără motiv;
– să se angajeze în traversare atunci când se apropie maşina salvării, a pompierilor, a poliţiei (cu atenţionare acustică sau luminoasă) sau coloana oficială;
– să traverseze drumul public prin spatele sau prin faţa unui autovehicul sau tramvai, care staţionează;
– să traverseze, strecurându-se printre autovehicule parcate în apropierea bordurii sau trotuarului;
– să traverseze prin locuri cu insuficientă vizibilitate (curbă, vârfuri de pantă sau în condiţii climaterice nefavorabile);
– să traverseze peste calea ferată, când semnalul luminos sau poziţia barierei sau semibarierei interzice trecerea;
– să traverseze în locuri unde sunt instalate dispozitive de protecţie a pietonilor, prin escaladarea acestora;
– să traverseze prin spaţiul interior al intersecţiilor;
– să circule sau să traverseze pe sectorul de drum semnalizat cu indicatorul rutier „Accesul interzis pietonilor”.

Toate aceste prevederile legale, referitoare la circulaţia pietonală trebuie înţelese în ansamblul lor, ca o temă de apărare a vieţii şi securităţii pietonilor elevi, dar şi ca o componentă a marelui front al educaţiei.