Decizie de desfacere a contractului individual de munca

DECIZIE DE DESFACERE

A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Nr. ………… din …………..

 

Având în vedere[1] …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Ţinând seama de[2] …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

În temeiul prevederilor[3] art. …. din ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

 

D I S P U N:

  1. Contractul individual de muncă încheiat cu Dl/Dna ………………………….. încadrat în funcţia ……………………………… la[4] …………………………………….. se desface începând cu data de ………………., dată la care expiră preavizul de 15[5] zile lucrătoare, la care are dreptul conform art.131 alin.1 din Codul muncii[6].
  2. Prezenta decizie se va comunica celui în cauză în termen de 5 zile de la emitere.
  3. Împotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de muncă, cel în cauză se poate adresa cu contestaţie la[7] ………………………. în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

ANGAJATOR

 

 

Vizat

  1. JURIDIC

[1] Motivele desfacerii contractului de muncă, cu indicarea actului de constatare.

[2] Avizele sau – după caz – aprobarea ori hotărârea cerute de art.132 din Codul muncii în desfacerea contractului individual de muncă.

[3] Se vor indica textele legale în temeiul cărora se decide desfacerea contractului de muncă.

[4] Compartimentul în care-şi desfăşoară activitatea.

[5] În Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anul 1999/2000, termenul este de 20 zile lucrătoare (art.74 alin.2).

[6] Pentru cazurile de desfacere a contractului individual de muncă prevăzute la art.130 lit.g-1 din Codul muncii, menţiunea privind avizul nu se reiterează în decizie.

[7] Se indică organul competent să soluţioneze contestaţia.