Expresii celebre din limba latina

Ad calaendas graecasLa calendele greceşti.

Ars poeticaArta poeziei.

Aut Caesar, aut nihilSau Cezar, sau nimic ( totul sau nimic)

Bis dat qui cito datDă de două ori cel ce dă repede.

Carpe diemBucură – te de ziua de azi!

Curriculum vitaeDurata vieţii, biografie.

De mortuis nil nisi beneDespre morţi, nimic,decât bine.

Divide et imperaDezbină şi stăpâneşte.

Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sumMă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist.

Alter egoAlt eu.

Errare humanum est, perseverare diabolicumA greşi este omenesc, a persevera este diabolic.

Est modus in rebusEste o măsură în lucruri.

Ex cathedraDe la catedră.

Excelsior!Mai sus!

Festina lente!Grăbeşte-te încet!

Fiat lux!Să se facă lumină.

Gaudeamus igiturSă ne bucurăm deci.

Habemus papam!Avem papă!

Hic et nuneAici şi acum.

Hodie mihi, eras tibi – Azi mie, mâine ţie.

Homo sapiensOmul raţional.

Homo homini lupusOmul este un lup pentru om.

Honores mutant moresOnorurile schimbă moravurile.

In extremisÎn ultimele momente, când nu se mai poate altfel.

In pectoreÎn suflet.

Intelligenti paucaCelui iteligent îi ajung puţine cuvinte.

In vino veritasIn vin este adevărul.

In vitroÎn ( sticlă) laborator, în eprubetă.

In vivoPe viu (pe organismul viu).

Licenţia poeticaLibertate poetică.

Loco citatoÎn locul citat anterior.

Magister ludiÎînvăţătorul şcolii.

Magna cum laudeCu mare laudă.

Mea culpaDin vina mea.

MementoŢine minte

Memento mori !Aminteşte-ţi că vei muri!

Mens sana in corpore sanoMinte sănătoasă în corp sănătos.

Modus vivendiMod de a trăi.

Modus operandiMod de a acţoina.

Mortua est!A murit!

Motu proprioDin proprie iniţiativă.

Mutatis mutandisSchimbând ce este de schimbat.

Nemo propheta in patria suaNimeni nu- i profet, în ţara sa.

Nervus rerum gerendarum(Nervul lucrurilor ce sunt de făcut) Motorul oricărei acţiuni; banii.

Nota beneNotează bine.

Nihil sine Deo !Nimic fără Dumnezeu!

Nolens volensVrând, nevrând.

Noli me tangere!Nu mă atinge!

Non scholae, sed vitae discimusNu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.

Nosce te ipsumCunoaşte-te pe tine însuţi.

Omnia tempus habentToate la timpul lor.

Ora pro nobis!Roagă-te pentru noi!

O tempora! O moris!Ce vremuri! Ce moravuri!

Per pedes ( apostolorum)Cu picioarele (apostolilor); pe jos, cum mergeau apostolii.

Perpetum mobileÎn mişcare perpetuă.

Persona non gratapersoană neagreată.

Quod erat demonstrandum ( q. e. d.)ceea ce era de demonstrat.

Rara avis ( in terris)pasăre rară ( pe pământ).

Repetitio est mater studiorumrepetarea este mama studiilor.

Res, non verba!Fapte , nu vorbe!

Restitutio in integrumrestabilire în întregime.

Ridendo castigat moresrâzând se înfrânează moravurile.

Sancta sanctorumcel mai sfânt dintre lucrurile sfinte.

Semper idemMereu acelaşi.

Sic voloAşa vreau.

Sine qua nonFără de care nu se poate.

Si vis pacem, para bellumDacă vrei pace, pregăteşte războiul.

Statu quo…( În starea în care…) Fără nici o schimbare între timp.

Stricto sensuÎn sens strict.

Sui generisÎn felul său.

Tabula rasa( Tablă ştearsă); A şterge cu buretele trecutul.

Te Deum laudamusPe Tine, Dumnezeul nostru, Te lăudăm.

Terra incognitoPământ necunoscut.

Timeo Danaos et dona ferentesMă tem de greci chiar când aduc daruri.

Ubi bene ibi patria Unde-i bine, acolo este patria.

Veni, vidi, viciAm ajuns, am văzut, am învins.

Verba volant scripta manentCuvintele zboară, scrisul rămâne.

Veto!Mă opun!

Via sacraCalea sfântă.

Vis maiorForţă majoră.

Vivat, crescat, floreat!Trăiască, crească şi înflorească!

Viva voxViu grai.

Vox populi, vox DeiVocea poporului, vocea lui Dumnezeu.