Măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor

Pe timpul recoltării cerealelor păioase, utilizatorii utilajelor agricole vor respecta următoarele reguli :
– efectuarea de reparaţii şi revizii la maşinile agricole se va face înaintea începerii recoltării;
– interzicerea funcţionarii utilajelor fără filtru de aer;
– nu se admit pierderi de carburanţi din rezervoare;
– prevederea ţevilor de eşapament cu site de captare a scânteilor;
– instruirea personalului asupra modului de prevenire şi stingere a incendiilor, de acţiune în caz de incendiu şi consemnare a instruirii în fişe individuale de instructaj;
– dotarea utilajelor cu stingătoare cu praf şi CO2 şi cu rezerva de cel puţin 60 de litri de apă;
– puncte de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 de metri de lanuri;
– nu se vor efectua reparaţii la utilaje agricole în lanuri sau depozite de cereale, lucrările efectuându-se la o distanţă de cel puţin 100 de metri de aceste locuri;
– nu se admite fumatul şi focul deschis în lanuri, pe mirişti, pe combine, utilaje sau la o distanţă mai mică de 100 de metri de punctele de seceriş, recoltă sau depozitare a produselor agricole;
– se va executa izolarea lanurilor faţă de drumuri, păduri, căi ferate prin fâşii arate, cu o lăţime de 20-50 metri;
– paiele rezultate după seceriş vor fi evacuate în cel mult doua zile, iar miriştea se ară;
– se interzice cu desăvârşire arderea paielor sau altor resturi vegetale pe câmp;

Este obligatorie dotarea punctelor de recoltare cu plug, vidanje cu apa şi o remorca dotată cu următoarele accesorii :
– 5 lopeţi
– 10 mături de nuiele
– 5 coase
– 5 furci
– 6 stingătoare de incendiu de tip P6

De asemenea, trebuie reamintite câteva măsuri generale ce trebuie luate pe timpul secetos pentru a ne feri de incendii :
– interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
– restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
– asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipienţilor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;
– asigurarea şi verificarea zilnică a rezervoarelor de apă pentru incendiu.