Măsuri de prevenire a incendiilor în construcțiile comerciale

Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei PSI.

Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se execută cu personal atestat.

Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.

În construcţiile comerciale se interzice fumatul.

Depozitarea materialelor se organizează în stive, grupe, secţii sau sectoare, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.

Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu, a hidranţilor precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenţie.

Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează respectându-se normele specifice şi se verifică periodic prin personal atestat.

Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva incendiilor.

Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametri optimi.

Se asigură permanent rezerva de apă/substanţe de stingere necesară intervenţiei la incendiu, precum şi funcţionarea instalaţiilor de stingere.

Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc şi avizate în condiţiile legii.

Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

Cel puţin o dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, în baza concepţiei de evacuare stabilite.

Parcarea maşinilor private şi care transportă marfă se face doar în locuri special amenajate.