Măsuri de prevenire a incendiilor în spațiile de învățământ

a. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin libere.

b. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat.

c. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate corespunzător.

d. În laboratoare, ateliere etc. se introduc numai materialele didactice (substanţe, reactivi…) necesare pentru ziua respectivă.

e. La încheierea activităţilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua respectivă, se evacuează reziduurile din coşurile de gunoi în locuri destinate special, situate în afara construcţiilor.

f. La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.

g. Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.

h. In incinta construcţiilor de învăţământ fumatul este interzis.

i. Se prevede un sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale (şcoli pentru copii cu afecţiuni speciale).

j. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.

l. Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic.

m. Periodic se execută exerciţii de alarmare-evacuare. În şcolile pentru copii cu afecţiuni speciale se recomandă organizarea exerciţiilor de alarmare-evacuare în prezenţa unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenţie.

n. Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, educaţia elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli conform unei programe de învăţământ.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii de învăţământ se afişează pe căile de evacuare şi în fiecare sală de curs, atelier, laborator etc.