Măsuri de prevenire a incendiilor la lăcașe de cult

Pentru preîntâmpinarea unor astfel de evenimente vă rugăm să asiguraţi respectarea în unităţile de cult a următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

– aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, de către slujitori bisericii, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor, cât şi privind modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu în biserică, în scopul păstrării calmului, neproducerii de accidente nedorite şi necreării de panică în timpul evacuării construcţiei incendiate;

– nepermiterea accesului credincioşilor în incinta lăcaşului de cult, decât în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării producerii de accidente şi menţinerea în mod obligatoriu, pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă;

– supravegherea sobelor şi a celorlalte mijloace, cu sau fără acumulare de căldură din lăcaşul de cult, pe toată durata funcţionării, şi întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros;

– verificarea, întreţinerea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum şi, după caz, remedierea de urgenţă a deficienţelor constatate la acestea;

– revizuirea şi repararea la nevoie a instalaţiilor electrice din biserici, de către electricieni autorizaţi, interzicându-se: improvizaţiile de orice fel şi suprasolicitarea peste puterea instalată;

– amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile;

– amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor amplasate în exteriorul bisericilor şi la distanţe de siguranţă faţă de acestea;

– evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi băncilor nefixate de pardoseală şi menţinerea, în permanenţă a culoarului central degajat;

– asigurarea fixării de pardoseală a covoarelor – în special a celor mai scurte şi mai uşoare – pentru a se evita împiedicarea în acestea a persoanelor care se evacuează;

– instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, cât şi privind utilizarea focului deschis şi interdicţia fumatului;

– nepermiterea ca, prin modul de parcare a autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, să se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor la un eventual incendiu;
– interzicerea păstrării unor materiale combustibile ori a materialelor improprii activităţii specifice în diverse spaţii din biserici – pod, casa scării, turn, încăperi anexe etc.;

– permiterea utilizării focului deschis în exterior, pentru diferite activităţi gospodăreşti (igienizare, arderea gunoaielor, etc.) doar în locuri special amenajate, aflate la distanţe de siguranţă, astfel încât să se elimine pericolul de propagare a focului la construcţii sau depozite de fân, furaje, şi doar pe timp fără vânt, activităţile respective fiind supravegheate pe toată durata şi având asigurate, la faţa locului, pentru eventualitatea că focul scapă de sub control, mijloace suficiente şi adecvate de stingere a incendiului iar la terminare, jarul rezultat se va stinge complet;

– asigurarea de mijloace de apărare împotriva incendiilor, rezerve de apă şi posibilităţi efective de utilizare a acesteia cât şi instruirea corespunzătoare a întregului personal, pentru declanşarea cu maximă operativitate a activităţii de intervenţie pentru stingerea unui eventual incendiu izbucnit, cu forţe proprii, mai cu seamă în cazul acelor obiective izolate, amplasate la altitudine ori la distanţe mari faţă de servicii de pompieri.