Măsuri de prevenire a incendiilor la stațiile de distribuție a carburanților

a. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu se menţin libere.

b. Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei PSI.

c. Instalaţiile utilitare se verifică periodic şi se întreţin numai de personal autorizat.

d. Se interzice fumatul şi folosirea focului deschis în perimetrul benzinăriei.

e. Este obligatorie oprirea motorului pe timpul alimentării autovehiculului cu carburant.

f. Se interzice utilizarea telefonului mobil pe timpul alimentării cu carburanţi (se va închide sau se va ţine în interiorul autovehiculului).

g. Nu se urcă în maşină pe timpul alimentării cu carburanţi, existând risc de incendiu ca urmare a producerii sarcinilor electrostatice.

h. Vegetaţia uscată şi reziduurile din perimetrul benzinăriei se înlătură permanent.

i. Instalaţiile de apărare împotriva incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice şi se verifică periodic.

j. În perimetrul benzinăriei şi în zona de acces se montează indicatoare de restricţie şi avertizare privind viteza maximă admisă, interzicerea fumatului şi focului deschis, locurile permise pentru staţionarea autovehiculelor, sensul fluxurilor de circulaţie.

k. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei de risc, certificate şi avizate în condiţiile legii.

l. Personalul propriu se instruieşte periodic privind asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.