Pinacle

Este un excelent joc de societate, foarte răspândit în țările vest-europene şi în Statele Unite ale Americii.

Numărul participanţilor: 4, grupați în două echipe. Se poate juca însă și în 2 sau 3 jucători.

Numărul de cărţi necesare: Pentru jocul în 4 (pe echipe) sunt necesare 64 de cărți care se aleg din două pachete standard, de 52 de cărți, din care se scot cărțile de rangul 2,3,4,5 și 6 din fiecare culoare.

Când se joacă în 2, se folosesc 48 de cărți (din două pachete standard se scot cărțile 2,3,4,5,6,7 și 8 din fiecare culoare.

Valoarea cărților: Ordinea cărților la acest joc este următoarea: 7,8,9,V,D,R,10,A (în ordine crescătoare).

Cărțile câștigate în tricuri valorează astfel:

– Fiecare A    11 puncte

– Fiecare 10         10 puncte

– Fiecare R           4 puncte

– Fiecare D          3 puncte

– Fiecare V          2 puncte

Fiecare 7 (la jocul în 4) sau 9 (la jocul în 2 sau 3) din culoarea atu se numește dix şi valorează 10 puncte. Celelalte cărți nu au valoare.

Următoarele formaţii care se alcătuiesc în jocul Pinacle se punctează astfel:

Chinta: A,R,D,V,10 din culoarea atu – 150 puncte

Careul de aşi (A,A,A,A) –               100 puncte

Careul de rigi (R,R,R,R) – 80 puncte

Careul de dame (D,D,D,D) – 60 puncte

Careul de valeţi (V,V,V,V) – 40 puncte

Perechea Pinacle (D-pică + V-caro) – 40 puncte

Perechea R+D din culoarea atu – 40 puncte

Perechea R+D din celelalte culori – 20 puncte

Distribuirea cărților: Fiecare participant la joc primeşte câte 16 cărți, împărţite câte una sau două o dată. La jocul în doi sau trei se distribuie 12 cărţi fiecărui jucător.

După ce au fost împărţite cărţi tuturor participanţilor, se ia o carte din pachet şi se întoarce cu faţa în sus. Culoarea acestei cărți este culoarea atu pentru jocul respectiv.

Restul cărţilor rămase în pachet constituie stocul şi se așează pe masă, cu faţa în jos, acoperind jumătate din cartea atu, care rămâne pe masă, cu faţa în sus, tot jocul.

Scopul jocului: Câştigarea unui număr cât mai mare de tricuri (mâini) care să asigure cărţile necesare alcătuirii formaţiilor permise la acest joc, preferabil a celor mai valoroase astfel încât să se acu¬muleze cele 1000 de puncte necesare câştigării unei partide.

Desfăşurarea jocului în doi: jocul este început de cel care a primit cărţile primul (liderul).

Liderul poate juca orice carte şi adversarii săi răspund după dorinţă cu orice carte, nefiind obligaţi să respecte cu¬loarea sau rangul cărţii jucate de lider. Fiecare jucător va încerca să câştige tricul dacă el conţine cărţile de care are nevoie să alcătuiască formații cotate bine.

Un tric este câştigat de cel ce a jucat cartea cea mai valoroasă, adică:

– Dacă liderul deschide cu o carte din culoarea atu tricul este câştigat de cel ce a jucat o carte de rang mai mare din culoarea atu, în ordinea crescătoare 789 V D R 10 A.

– Dacă liderul joacă o carte de altă culoare, tricul este câştigat de cel ce a pus cartea cu rangul cel mai mare aparţinând culorii jucate sau o carte din culoarea atu.

Câştigătorul unui tric devine lider în tricul care urmează. După câştigarea unui tric, fiecare jucător, începând cu cel ce a câştigat tricul respectiv, continuându-se spre stânga, ia câte o carte din stoc, pentru a completa numărul cărţilor din mână.

Jucătorul ce a câştigat un tric, înainte de a trage o carte. din stoc, poate alcătui şi etala oricâte formaţii specifice jocului de Pinacle doreşte şi poate.

Formaţiile realizate de fiecare jucător se păstrează până la sfârșitul jocului, putând fi modificate în anumite condiţii care vor fi arătate mai jos.

La alcătuirea unei formaţii specifice jocului Pinacle, trebuie respectate următoarele reguli:

* La fiecare tric, cel ce îl câştigă poate alcătui şi etala doar o formație.

* În alcătuirea unei formații etalate, în afară de cărțile câştigate în tricul respectiv, trebuie introdusă cel puțin o carte din mâna jucătorului respectiv.

* O carte care face parte dintr-o formație etalată anterior poate fi folosită şi la alcătuirea altei formații, cu condiția ca noua formaţie să fie mai valoroasă decât cea descompletată. De exemplu:

Presupunând că pica este atu şi un jucător are în mână cărţile R și D de pică şi valetul de caro, pentru a le folosi cât mai bine, el poate juca astfel:

– La primul tric pe care îl câştigă, alcătuiește si etalează formația Pinacle (D pică + V caro) pentru care primeşte 40 de puncte;

La următorul tric câştigat de el, adaugă formaţiei respective și R de pică, primind alte 40 de puncte pentru perechea R+D din culoarea atu.

Sau: Un jucător care a alcătuit și etalat formația R+D din culoarea atu primeşte 40 de puncte şi apoi, câştigând un tric, poate adăuga formaţiei respective cărțile A, V şi 10 din aceeaşi culoare pentru a câştiga alte 150 de puncte realizând o chintă ce aparţine culorii atu.

În cazul în care un jucător a etalat o formaţie R+D dintr-o culoare, nu poate etala a doua pereche din aceeaşi culoare, chiar dacă are cărţile respective în mână. Poate etala însă formații R+D din alte culori.

O carte jucată (intrată în alcătuirea unei formaţii etalate) poate fi folosită de jucătorul care a etalat-o pentru a câștiga cu ea un nou tric, caz în care ia în mână și celelalte cărţi din formaţia descompletată.

Această carte folosită pentru câştigarea unui tric nu mai poate fi utilizată din nou pentru alcătuirea unei formaţii mai valoroase.

În cazul în care distribuitorul cărţilor scoate drept atu o carte dix, el primeşte un bonus de 10 puncte.

Orice jucător care are în mână o carte dix obţine 10 puncte dacă reuşeşte să-i anunţe după ce a câştigat un tric. El poate anunţa dixul şi o dată cu o formaţie care îl conţine şi pe care o etalează.

O carte dix se poate schimba cu cartea trasă pentru desemna-rea culorii atu, după ce jucătorul care o are a câştigat un tric. Schimbarea dixului şi anunţarea lui pot fi făcute la aceeaşi mână.

Câştigătorul celui de al 12-lea tric ia ultima carte din stoc, iar adversarul pe cea care este cu faţa în sus.

Ultima carte cu faţa în jos se arată adversarului, după care jocul intră în faza tricurilor finale.

În această fază trebuie respectată culoarea jucată de lider. În cazul în care un jucător nu are o carte din culoarea cerută de lider, este obligat să joace, dacă are, o carte din culoarea atu. O carte din altă culoare poate fi jucată în faza tricurilor finale numai în lipsa culorii solicitate de lider sau a unei cărţi din culoarea atu.

O partidă se compune din mai multe jocuri, însumându-se punctele realizate la fiecare joc.

Evidenţa punctelor realizate de fiecare jucător se ţine separat.

Imediat ce unul dintre participanţi a alcătuit şi etalat o formaţie cotată sau anunţă şi arată că este în posesia unei cărţi de valoare, îi sunt contabilizate punctele realizate. Pentru uşurinţa calculului, punctajele se rotunjesc. Astfel, dacă cineva a realizat 86-89 de puncte, este luat în evidenţă cu 90 de puncte, iar pentru 81- 85 de puncte se consideră numai 80 de puncte.

În cazul când ambii jucători acumulează simultan peste 1000 de puncte, partida continuă până ce unul realizează primul 1500 de puncte, fiind considerat câştigătorul partidei.

Orice jucător se poate declara câştigător în orice moment al jocului cu condiţia să fi realizat 1000 de puncte. În momentul când un jucător declară acest lucru, jocul se întrerupe și se face calculul punctelor realizate. Dacă cel care a făcut anunțul a reuşit să acumuleze cele 1000 de puncte necesare, este declarat câştigător în partida respectivul, indiferent de punctajul realizat de adversar.

În caz contrar, jocul este câştigat de adversar indiferent de punctajul pe care l-a acumulat. În concluzie anunțul trebuie făcut numai când există certitudinea realizării celor 1000 de puncte cerute de regulament sau când nu există altă șansă de a câştiga partida adversarul având deja un punctaj superior.

Neregularităţi tipice: în cazul în care un jucător descoperă după primul tur că are mai puţin de 12 cărţi în mână, va lua din stoc atâtea cărţi câte îi sunt necesare pentru a-și completa mâna.

Dacă are mai multe, nu va mai lua cărți din stoc atâtea tururi câte îi sunt necesare pentru a rămâne cu 12 cărți, în toată această perioadă nu are dreptul să etaleze nici o formație.

În cazul în care se constată că un jucător nu răspunde corect la o carte jucată de lider, în etapa tricurilor finale este penalizat prin neluarea în calcul a tuturor punctelor realizate de el după comiterea neregularităţii respective.

VARIANTE ALE JOCULUI PINACLE

1 – Pinacle jucat în trei

Regulile sunt identice ca la jocul în doi, cu excepția faptului că sunt folosite 64 de cărţi, fiecare dintre participanţii la joc primind 12 cărţi.

  1. Pinacle jucat în patru (pe echipe)

Există următoarele deosebiri faţă de jocul în doi:

* După ce cărţile au fost împărţite şi a fost aleasă culoarea atu, fiecare jucător pune pe masă, cu faţa în sus, toate formaţiile pe care le poate alcătui din cărţile primite. Evaluarea formaţiilor se face folosindu-se aceleaşi punctaje ca la jocul în doi. În plus, deoarece numărul de cărți cu care se joacă este mai mare faţă de jocul în doi, sunt punctate şi următoarele formaţii posibile:

Dublu pinacle     300 puncte

Opt valeţi            400 puncte

Opt dame            600 puncte

Opt rigi                 800 puncte

Opt aşi 1000 puncte

Opt chinte          1500 puncte

După ce formaţiile posibile sunt expuse, cărţile se iau din nou în mână şi începe jocul propriu-zis. Formaţiile expuse nu vor fi luate în calcul decât după ce echipa care le deține realizează cel puțin un tric.

În desfăşurarea jocului survin următoarele particularităţi:

Liderul primului tric poate juca orice carte, ca şi la jocul în doi. Răspunsul celorlalţi trebuie să fie însă similar cu cel din perioada tricurilor finale, adică se respectă culoarea jucată de lider sau se joacă obligatoriu o carte din culoarea atu. Altă carte nu poate fi jucată decât atunci când nu se dețin culori impuse;

Evidenţa punctelor realizate se face pe echipe, prin însumarea valorii formațiilor etalate de fiecare jucător în parte;

Câştigătorul ultimului tric primeşte un premiu de 100 de puncte.

Partida este câştigată de echipa care acumulează 1000 de puncte. În cazul în care ambele echipe depăşesc simultan pragul celor 1000 de puncte, partida continuă până ce una dintre ele acumulează 1500 de puncte, fiind considerată câştigătoare.

* Toate celelalte reguli ale jocului Pinacle în doi sunt valabile şi la jocul pe echipe.