Pregătirea locuinței pentru cutremur

1. Identificaţi mobilierul auxiliar şi obiectele grele care atârnă peste paturi, canapele, mese, ce pot cădea peste acestea şi înlocuiţi-le cu altele mai uşoare, fixaţi-le contra detaşării sau mutaţi-le astfel încât să nu vă pericliteze viaţa sau integritatea în caz de oscilaţii sau cădere (lămpi grele, tablouri, oglinzi, vase, boxe, rafturi etc.)

2. Asiguraţi piesele de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte între ele şi prin prindere de un perete, grindă solidă, mai ales la etajele superioare, în locurile unde se aglomerează de obicei familia, copiii etc.

3. Amplasaţi toate aparatele casnice grele sau cu rotile astfel încât să nu fie în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau apartament spre a nu le bloca prin deplasări la seisme.

4. Amplasaţi obiectele fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur, iar vasele cu chimicale, combustibil în dulapuri în care să nu se poată răsturna, în încăperi în care nu se locuieşte şi nu există pericol de contaminare şi incendiu.

5. Limitaţi deplasările aparatelor casnice mari în aşa fel încât în caz de cutremur racordurile să nu sufere deteriorări.

6. Verificaţi periodic tavanele, podul, acoperişul, balcoanele, cornise1e, calcanele, coşurile, terasa şi învelitoarea blocului/casei dumneavoastră astfel încât la seisme să nu cadă cărămizi, placaje, tencuieli, ornamente, ţigle, jardiniere, asupra intrării în bloc, casă, asupra aleilor înconjurătoare, străzii sau la vecini.

7. Consultaţi un specialist în structuri de rezistenţă cu privire la tipul şi starea pereţilor despărţitori nestructurali din locuinţă spre a nu prinde de aceştia obiecte grele sau pentru a preveni căderea lor în spaţiile circulate din locuinţă.

8. Este recomandabil să aveţi în locuinţă cel puţin un extinctor amplasat într-un loc cunoscut şi accesibil, lângă surse potenţiale de incendiu şi să ştiţi cum să-l utilizaţi.

9. Este util să aveţi depozitat grupat, într-un loc cunoscut din cămară, o rezervă specială de alimente uscate şi conserve, apă de băut, o trusă de prim ajutor, lanterne, un radio cu tranzistori şi baterii utilizabile în caz de urgenţă, de întrerupere a alimentării cu energie electrică etc., pentru 3 zile.

10. Asiguraţi uşile dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă accidente.

11. Retineti locul de amplasare al comutatoarelor, siguranţa lor, robinetele generale şi locale pentru electricitate, apă şi gaze şi modul lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să puteţi lua unele măsuri minime de intervenţie de urgenţă (închidere/deschidere). Păstraţi la îndemână o trusă de scule adecvate.

Dacă locuiţi într-o clădire multifamilială (bloc) să vă informaţi personal sau prin administraţia asociaţiei despre îndeplinirea obligaţiilor legale ale deţinătorilor de clădiri privind:

– evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii;

– reparaţiile şi consolidările necesare;

– proiectarea şi executarea lucrărilor necesare;

– asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesare.

Nu uitaţi că timpul acţionează şi asupra clădirilor proiectate şi executate spre a rezista la seisme şi că viaţa dumneavoastră depinde de măsurile ce le veţi lua.

Verificaţi daca asociaţia de proprietari sau instituţia care este proprietara blocului acţionează în sensul arătat.

Adresaţi-vă numai instituţiilor autorizate în acest scop, respectând prevederile şi termenele legale, mai ales dacă la seismele precedente structura clădirii a manifestat deficienţe sau sensibilităţi.

Interesaţi-vă ce despăgubiri vi se cuvin de la Societatea de asigurări pentru compensarea lucrărilor necesare şi în ce termen trebuie solicitate.

Dacă locuinţa dumneavoastră personală are 1-2 nivele aplicaţi direct măsuri de control, întreţinere şi reparaţii pentru oprirea degradării unor fundaţii, ziduri, acoperişuri, calcane, cornişe, coşuri de fum, repararea şi ancorarea cu tiranţi.

Reţineţi în memoria dumneavoastră particularităţile localităţii, cartierului şi împrejurimilor locuinţei dumneavoastră, ale drumului pe care vă deplasaţi zilnic la serviciu, şcoală sau cumpărături având în vedere eventualele pericole descrise în cele ce urmează:

– căderea unor elemente de construcţie nestructurale (ziduri, cărămizi, tencuieli, placaje, ornamente, coşuri de fum, cornişe, parapeţi etc.);

– spargerea şi căderea unor geamuri, în special la clădirile înalte;

– căderea unor obiecte, mobilier etc.;

– căderea unor stâlpi şi linii electrice;

– incendii rezultând din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, răsturnarea unor instalaţii de gătit şi încălzit etc.;

– alunecări de teren, avalanşe în zona muntoasă, lichefierea unor terenuri nisipoase.

Obişnuiţi-vă să vă protejaţi şi atunci când vă aflaţi într-o altă situaţie (în concediu, în delegaţie, la spectacole, în vizită etc.)

Discutaţi cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce va face fiecare în caz de cutremur şi faceţi periodic repetiţii.