Prevenirea incendiilor generate de dispozitivele și aparatele electrice

NU amplasați radiatoarele lângă perdele sau mobilier și NU le utilizați pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor. Poziționați întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete și cu suprafața de radiere a căldurii către cameră. Dacă este posibil, fixați-le de perete pentru a nu se răsturna. Atenție la distanța la care amplasați radiatorul față de pat. Opriți aparatele de încălzit dacă nu sunteți în cameră sau dacă vă culcați.

NU alimentați mai mulți consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, aeroterme) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric.

NU lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți apartamentul pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanțe), scoateți din priză ștecherele tuturor aparatelor electrice.

NU amplasați conductorii electrici aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolației și implicit a produselor aflate deasupra.

NU utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici.

NU amplasați perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte ușor.

NU vărsați lichide pe pătura electrică, iar dacă totuși s-a udat, nu o folosiți. NU încercați să o uscați punând-o în funcțiune. NU lăsați pătura electrică să funcționeze toată noaptea, decât dacă este prevăzută cu termostat. Dacă pătura electrică prezintă semne de deteriorare (conductori electrici cu izolație străpunsă, defecte din fabricație, rupturi, petice), atunci aceasta nu se va utiliza.

După deconectarea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, stingeți prăjitoarele de pâine care sunt în flăcări punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.

Nu așezați ghivecele sau vazele cu flori pe frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu.

Utilizarea vaselor și tacâmurilor metalice în cuptoarele cu microunde trebuie evitată deoarece, în cazul în care cantitatea de mâncare nu este suficientă pentru a absorbi energia microundelor, cuptorul poate fi avariat ca urmare a producerii unui arc electric între acestea și pereții interiori sau ușă.

Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiți camera sau când vorbiți la telefon), țineți cont de următoarele:

  • scoateți din priză aparatul;
  • nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;
  • așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special amenajat.

Respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de către producătorul fierului de călcat!