Reguli de anunţare a unei situaţii de urgenţă la 112

Formaţi la orice telefon mobil (chiar fără credit) sau fix numărul de telefon 112apel netaxabil – şi aşteptaţi preluarea apelului de către dispecerul de serviciu.

Prezentaţi-vă cu calm, specificând numele, prenumele şi numărul de telefon de la care sunaţi.

Descrieţi cu calm situaţia de urgenţă, specificând:

  1. Ce s-a întâmplat efectiv (incendiu, explozie, inundaţie, persoană aflată în pericol, accident rutier, accident feroviar, persoană înecată etc.).
  2. Adresa exactă a producerii evenimentului.
  3. Un punct de reper important aflat în vecinătate.
  4. Locul producerii evenimentului (casă, apartament, şcoală, muzeu, spital etc.).
  5. Amploarea evenimentului produs (suprafaţa aproximativă).
  6. Eventuala prezenţă a unor substanţe periculoase şi a altor pericole de agravare a evenimentului (butelii de aragaz, tuburi de oxigen, substanţe explozive etc.).
  7. Dacă sunt persoane surprinse de eveniment şi dacă aveţi cunoştinţă de numărul acestora şi locul în care se află.

Răspundeţi la întrebările dispecerului de serviciu cu calm şi la obiect, fără detalii inutile.

Convorbirea trebuie să fie scurtă, clară şi concisă, cu date concrete şi exacte.