Reguli de comportare și acțiune în caz de atac biologic

La descoperirea indiciilor folosirii de către inamic a armei biologice este necesar:

– să se îmbrace imediat mijloacele individuale de protecţie;
– să se adăpostească în cele mai apropiate construcţii de protecţie;
– de cel puţin două ori pe zi verificaţi încăperea în care se află bolnavii şi efectuaţi curăţenie cu soluţii dezinfectante;
– pe timpul contactului cu bolnavii puneţi-vă masca de tifon cu vată şi îmbrăcăminte specială, mănuşi şi încălţăminte de cauciuc, care trebuie scoasă imediat după ieşirea din camera bolnavului şi periodic dezinfectată;
– după fiecare venire în contact cu bolnavii şi materialele pe care aceştia le folosesc, înmuiaţi mâinile şi dezinfectaţi-le cu soluţie 1% cloramină, după care vă spălaţi cu apă.

Dacă în zona dumneavoastră s-a instituit un regim special – carantina -respectaţi următoarele reguli:

– după ieşirea din lucrările de protecţie sau locuinţe executaţi decontaminarea locuinţei, mobilei, veselei, îmbrăcămintei, lenjeriei de pat, obiectelor personale şi distrugeţi insectele şi rozătoarele;
– la executarea decontaminării nu scoateţi mijloacele de protecţie, nu cântaţi, nu primiţi hrană, nu fumaţi;
– menţineţi zilnic curăţenia şi folosiţi mijloacele decontaminate;
– distrugeţi purtătorii de îmbolnăviri infecţioase: şobolani, şoareci, purici, căpuşe, ploşniţe, gândaci, folosind împotriva acestora şoricioaică, zoo-marin, fosfat de zinc, cloroform etc. ;
– ieşind din casă, îmbrăcaţi mijloacele individuale de protecţie; nu permiteţi copiilor să părăsească locuinţa şi evitaţi contactele cu persoane străine;
– respectaţi cu stricteţe regulile de igienă personală; înainte de a lua hrana ştergeţi mâinile cu o soluţie dezinfectantă şi spălaţi-le cu apă şi săpun;
– respectaţi prevederile igienico-sanitare în alimentaţie; beţi apă numai din surse verificate; fierbeţi apa şi laptele; toate produsele le întrebuinţaţi numai după prăjire sau fierbere; pâinea se prăjeşte pe foc, pe cuptor, sobă etc.

Pe timpul îngrijirii celor afectaţi de mijloace biologice sau de substanţe radioactive, respectaţi următoarele:

– cei afectaţi de boala de iradiaţie sau bolnavii infecţioşi, în lipsa posibilităţilor de spitalizare, vor fi izolaţi acasă şi se va organiza îngrijirea lor;
– respectaţi cu stricteţe prescripţiile medicului (organelor sanitare);
– dimineaţa şi seara luaţi-le temperatura şi urmăriţi frecvenţa pulsului;
– menţineţi în permanenţă starea de curăţenie, aşternutul şi lenjeria bolnavului;
– efectuaţi îngrijirea cavităţii bucale a bolnavului după fiecare servire a hranei, executaţi ştergerea acesteia cu un tampon de vată înmuiat în soluţie 5% acidă sau soluţie 2% alcalină;
– strângeţi şi îndepărtaţi oportun toate dejecţiile bolnavilor;
– asiguraţi hrănirea bolnavilor numai cu preparatele prescrise de medic, bogate în substanţe nutritive iar apa se va consuma numai după fierbere.