Reguli de comportare și acțiune în caz de incendiu

? – dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătura umedă;
? – deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;
? – prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
? – strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i;
? – dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;
? – asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva care îi acoperă etanş;
? – în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apa, nisip, pământ, învelitori etc.;

pixabay.com
pixabay.com

? – dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos;
? – lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;
? – instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;
? – ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;
? – bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pămînt sau prin scufundare în butoaie cu apă;
? – picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip;
? – amestecurile pe baza de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe;
? – aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.