Reguli de comportare și acțiune la inundații

Reţineţi! Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire.

1. În cazul când inundaţia (semnalul „calamitate naturală”) vă surprinde acasă:
Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră;
– aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur -mobila de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate da apă;
– blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
– evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
– încuiaţi uşile casei, asiguraţi şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice;
– nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor casei; mai bine permiteţi apei de inundaţie să curgă liber prin fundaţie, sau dacă sunteţi sigur că veţi fi inundat, procedaţi singur la inundarea fundatiei;

pixabay.com
pixabay.com

Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel:
– mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperisuri, înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;

În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.

2. În cazul în care organele de protecţie civilă ordonă evacuarea, respectaţi următoarele reguli:
– respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii şi în primul rând, din zonele cele mai periclitate;
– înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
– scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
– la părăsirea locuinţei, luati documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă;
– după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

3. La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele:
– nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
– nu atingeţi firele electrice;
– nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
– consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare
– nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate şi verificarea acestora;
– acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundatii;
– executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
– sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimentare, medicamente.