Reguli generale de comportare la dezastre

– Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
?- Păstraţi-vă calmul;
?- Deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile generale emise pe aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile în drept;
?- Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc;
?- Să aveţi la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să va ajute să supravieţuiţi câteva zile;
?- Dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste perioada de pericol;
?- Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi cu dumneavoastrş rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi în noua localitate;

pixabay.com
pixabay.com

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână sunt:
-? Apa (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);
?- Hrana (în pachete conservate sau sigilate);
?- Medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră şi în special trusa de prim ajutor;
?- Cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil;
?- luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi documentele de identitate.

După producerea dezastrului acţionaţi astfel:
-? respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă;
?- intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
?- nu intraţi cu torţe, lumănâri sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate;
?- nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;
?- dacă simţiţi miros de gaze deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de gaze, părăsiţi casa imediat şi anunţaţi (dacă este posibil) întreprinderea de distribuţie a gazelor;
-? dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi sursa principală de curent electric, ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priză (ATENŢIE ! NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ);
?- dacă sunteţi sfătuiţi să evacuaţi clădirea, să faceţi promt acest lucru;
?- verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi.
?- nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie.
?- urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legătura cu folosirea apei şi alimentelor;
?- dacă este necesar cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost;
?- staţi departe de zonele de calamitate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
?- nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar când o faceţi, conduceţi cu atenţie;
?- transmiteți mesaje rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă, altfel, autorităţile locale pot pierde timp căutându-vă;
?- nu întrerupeţi liniile telefonice dacă ele sunt necesare pentru apeluri speciale;
?- nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni.