Zodiac arboricol – Castanul

15 – 24 mai; 12 – 21 noiembrie

Acest copac este frumos, foarte aspectuos si puternic. Are o sãnãtate bunã si dã impresia cã ia toate rãutãtile vietii în piept. În realitate dovedeste un „talent” înnãscut de a se pune în situatii neplãcute, cãci e total lipsit de tact, atrãgând adesea dezaprobarea celorlalti. Fãrã a fi prea timorat din aceastã cauzã, braveazã si persistã în situatia ingratã în care deja se aflã, fãcându-si un punct de onoare din a-i contraria sistematic pe ceilalti. Acest comportament ascunde însã o fire emotivã si sensibilã care are nevoie de multã întelegere. Locul în care creste castanul trebuie sã fie larg aerisit, el putându-se astfel exercita în calitãtile sale pragmatice, ce-l fac adesea sã treacã în categoria „supravietuitorilor”. Are un simt al datoriei care-l „recomandã” ca dusman intrasient al tuturor celor ce calcã legile scrise si nescrise ale convietuirii umane. Pentru el conteazã foarte multã sã nu fie sigur, ori într-un anturaj ostil, în acest din urmã caz închizându-se în sine si uscându-se din ce în ce mai mult. Tentintele sale agresive îl tin deoparte de rafinamente si subtilitãti, îndreptându-l în schimb spre un comportament adesea ireverentios si foarte masculin – masculinizat.
Dragoste: Este senzual, fãrã a se arãta însã ca atare, cãci conceptiile sale morale sunt severe. Are nevoie de multã afectiune si atentie si de un ideal sentimental: va fi adesea nefericit în acest domeniu.
Trãsãturã definitorie: Simtul manifest al dreptãtii.
Personalitãti: Jeane-Jacques Rousseau, Voltaire, Honoré de Balzac, Jean Gabin, Henry Fonda.