Zodiac arboricol – Ulmul

15 – 25 iulie; 12 – 24 ianuarie

Frumos, înalt si impozant, el atrage privirile si nu poate trece neobservat. Nu existã nimic studiat în înfãtisarea sa, totul e natural, uneori având chiar tendintã spre delãsare. Sãnãtatea sa (desi nu pare) este destul de precarã so poate suferi îndeosebi de maladii de naturã infectioasã. Are o puternicã tendintã spre îngrãsare.
Dragoste: Reprezintã o permanentã
Trãsãturã definitorie: E un moralist.
Personalitãti: Stendhal, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Nathalie Wood, Ginger Rogers.